background

Instalacje sanitarne Słupsk

Instalacje sanitarne

Na zlecenie wykonywane są instalacje centralnego ogrzewania i wodno — kanalizacyjne. Zakres usług obejmuje również modernizację istniejących systemów oraz stworzenie indywidualnego projektu, wyceny, schematu oraz oferty cenowej. Nasza firma zajmuje się także modernizacją oraz regulacją instalacji.

Przez instalacje sanitarne rozumie się zespół instalacji budowlanych w środku oraz na zewnątrz budynku, które odpowiadają za doprowadzanie do niego wody, powietrza oraz gazu. Kluczowymi są: instalacja kanalizacyjna, wodna, gazowa, grzewcza oraz wentylacyjna. Każda z instalacji składa się z mniejszych elementów, takich jak urządzenia wykorzystywania, urządzenia zasilające oraz przewody.

Kluczowe elementy instalacji sanitarnej:

Rury — posiadają różną średnicę i mogą być wykonane z rozmaitych materiałów. Ich wielkość dostosowuje się do potrzeb odbiornika.

Syfon — zamknięcie wodne chroniące przed przedostawaniem się gazów pochodzących z instalacji kanalizacyjnej do pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia sanitarne.

Przykanalik — zbiorczy przewód odprowadzający ścieki z wewnętrznych poziomów kanalizacyjnych do szamba lub zewnętrznej sieci kanalizacyjnej.

Poziomy kanalizacyjne — przewód odpływowy, do którego spływają ścieki pochodzące z jednego lub kilku pionów.

Podejścia — odcinki rur, które łączą ze sobą urządzenia sanitarne oraz piony kanalizacyjne.

Czyszczak — zamykany szczelnie otwór rewizyjny pozwalający na skuteczne oczyszczenie niedrożnego odcinka przewodów kanalizacyjnych.

Wpust — urządzenie, które odpowiada za zbieranie ścieków z odwadnianej powierzchni.

Zabezpieczenia przeciwzalewowe — komponenty chroniące przed zalewaniem przez ścieki cofające się z kanalizacji zewnętrznej nisko zlokalizowanych pomieszczeń.

Przewody wentylacyjne — odpowiadają one za napowietrzanie kanalizacji i usuwanie z niej gazów tworzących się w czasie rozkładu ścieków.

Filtry — odpowiadają za oczyszczanie dostarczanej wody. Najczęściej montuje się je w miejscu jej doprowadzenia.

Czym jest kanalizacja grawitacyjna?

W przypadku systemów sanitarnych grawitacyjnych, ścieki spływają w sposób samoistny, pod swoim ciężarem. W związku z tym, zachodzi tam konieczność poprowadzenia poszczególnych przewodów ze spadkiem i zagwarantowania w kanalizacji należytej ilości powietrza. Minimalna średnica przewodów wynosi 100 mm dla muszli ustępowej, 50 mm dla zlewozmywaka oraz wanny i 40 mm dla umywalki oraz bidetu. Szczegółowe informacje na temat zasad projektowania oraz montażu kanalizacji grawitacyjnej w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych można znaleźć w normie PN-92/B-01707 oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Certyfikowani monterzy

Nasi monterzy posiadają wszelkie niezbędne certyfikaty i szkolenia.

Profesjonalne narzędzia

Korzystamy tylko z profesjonalnych narzędzi, które gwarantują wysoką jakość i prezycję.

Czysty montaż

Zawsze staramy sie pozostawić po sobie idealną czystość.

Gwrancja zadowolenia

Dbamy o to, aby każdy klient był w 100% zadowolony i nie miał do naszej pracy żadnych zastrzeżeń.